GIMNÀSTICA ARTÍSTICA A L'ESCOLA
GIMNASIA ARTÍSTICA EN LA ESCUELA

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
-UNIVERSITAT DE BARCELONA-
Març 2000

Dani Picó i Benet   -   David Ribera-Nebot 

 

 

 

APORTACIONS MOTRIUS DE LA GIMNÀSTICA ARTÍSTICA A L'E.F.

 

             Desde un punt de vista exclusivament motriu, podem utilitzar els moviments dels diferents esports per definir part de les accions motrius que volem educar a les nostres sessions d’E.F.; inclús pot servir per presentar aquests continguts de forma més atractiva de cara a l’alumne. Amb aquesta perspectiva, citem a continuació quines són les accions motrius de la gimnàstica artística que són força diferents de les accions motrius d’altres esports i que poden ser continguts de coordinació dinàmica general de l’E.F.

 

            - Gran varietat i diferenciació de girs en tots els eixos corporals i sentits.

                        Girs al terra

                        Girs a l’aire

                        Girs en suspensió

                        Girs en recolçament

                        Girs en superficie reduida

 

            - “Contracicles” força diferenciats especialment a:

                        Terra

                        Barra fixa-Par. asimètriques

                        Cavall de salt

                        Anelles

 

            - Poca varietat de salts desde el punt de vista de la impulsió.

              Gran varietat de salts desde el punt de vista de la fase aèria.

              Gran diferenciació de salts amb impuls de mans (sortides d’aparells) i 
              desde el punt de vista de la recepció al terra.

 

            - Gran varietat i diferenciació d’equilibris estàtics i dinàmics

                        Equilibris sobre mans, peus, altres parts del cos i combinacions

                        Equilibris en diferents posicions corporals (invertit, supino, prono,
                       
diferents inclinacions parts cos, recolçament, suspensió,...)

 

            - Poca varietat de desplaçaments.

              Gran diferenciació de desplaçaments en superficie reduida

                                                     desplaçaments amb recolçament i suspensió mans

                                                     desplaçaments en situació de balanceix del cos

 

            - Gran varietat i diferenciació de preses de mans.

 

            - Gran varietat i diferenciació de repulsions de mans.

 

 

 

 

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

 

            Hem definit 7 aparells bàsics per l’iniciació a la gimnàstica artística:

 

                        TERRA

 

                        BARRA D’EQUILIBRIS

 

                        SALT DE CAVALL

 

                        BARRA FIXA-PARALEL-LES ASIMÈTRIQUES

 

                        PARALEL-LES

 

                        ANELLES

 

                        CAVALL AMB ARCS

 

 

 

            En aquest apartat hem seleccionat el següents aspectes:

 

 

         ÚS DEL MATERIAL

 

            - Buscar molta seguretat.

            - Molt bona selecció del material i seva col-locació per seguretat i per facilitar aprenentatges.

            - Poden utilitzar aparells alternatius com per exemple:

                        2 plintons com a paralel-les

                        Banc al revés com a barra d’equilibris

                        Escala horitzontal com a barra fixa

                        Pal entre anelles com a barra fixa (mòbil)

                        Potro/plinton com a cavall amb arcs

 

 

             AJUDES

 

            - Idealment utilitzarem el mínim possible les ajudes.

            - Nivells d’ajuda ideals:

                                                            1. Sense ajuda

                                                            2. Material facilitador o de seguretat

                                                            3. Agafant cos humà

                                                            4. Agafant roba del executant

            - Concienciar i practicar ajudes abans d’aplicar-les en companys.

            - Bones explicacions i concienciació dels perills.

 

 

             MÚSICA

 

            Considerem interessant realitzar encadenaments a tots els aparells sense música
            i igualment realitzar coreografies (música) a tots els aparells.

 

 

             ESCALFAMENT

 

            - Que tingui relació amb la gimnàstica artística (ja que sessió de G.A.)

            - Que serveixi per distribuir material i estacions si cal.

            - Que serveixi per formar grups.

 

 

             REFREDAMENT

 

            - Encadenaments d’equilibris estàtics.

            - Posicions buscant amplitud.

            - Exercicis compensatoris segons pràctica.

 

 

             NO DIFERENCIEM NOIES/NOIS EN ELS 7 APARELLS PROPOSATS

 

 

             ETAPA DE CANVIS CORPORALS IMPORTANTS

 

            - Importància de tasques de coordinació dinàmica especial aprofitant els aparells gimnàstics.

            - Utilitzar molt les senyals per col-locar correctament mans i peus,
              o per  col-locar-los de forma variada.

            - Realitzar força tasques amb ulls tancats.

            - Portar els peus descalços.

            - Emfatitzar la discriminació kinestèsica, la diferenciació segmentària
              i l’amplitud de moviments.

 

 

             GIMNÀSTICA ARTÍSTICA COM E.F.

 

            - Utilitzar els aparells per realitzar moltes més accions motris 
              de les típiques de gimnàstica artística.

            - Combinar varis aparells per crear accions noves.

            - Realitzar accions en grup a tots els aparells o combinant aparells.

            - Introduir tasques de coordinació dinàmica especial a tots els aparells.

            - Experimentar amb xanques la realització d’alguns elements bàsics.

            - Les possibilitats motrius dels 7 aparells definits donen moltes opcions per 
              donar alternatives de pràctica als individus amb necessitats especials.

 

 

             CONTROL I AVALUACIÓ

 

            - Full d’autocontrol de les sessions.

            - Full d’avaluacions periòdiques.

            - Competicions intra-classe i inter-classe com a forma d’avaluació.

 

            Formes:

                        - Aconsegueixo o no fer un element (anotar data).

                        - Valoració global (regular, bé, molt bé--- puntuació del 1 al 10)

                        - Valoració de quines accions es fan bé , quines malament i quines cal millorar.

                        - Valorar nivells d’execució i donar punts per cada nivell.

                        - Evaluació pròpia i de companys.

                        - Evaluació conjunta amb professor.

                        - En la creació de variants d’un element i en la creació d’encadenaments d’elements,
                          valorar l’originalitat, la varietat motriu i el nivell d’execució.

                        - Evaluar el coneixement del nom dels elements i dels detalls tècnics importants
                          per realitzar els elements.

 

 

             MILLORA DE LES CAPACITATS COGNITIVES, COORDINATIVES, CONDICIONALS,
             AFECTIU-SOCIALS, EMOTIU-VOLITIVES I ESPRESIU-CREATIVES

 

            És important posar èmfasis suficientment diferenciats de totes aquestes capacitats per poder
            autoestructurar la personalitat de l’individu de forma significativa 
           
per aconseguir una educació integral.

 

 

             MODELS DE SESSIÓ

 

            _ 1 aparell-varis grups ..................................per aprendre un element nou.

                        (3 tires de colchonetes, 4 tires de bancs, 2 files plinton, etc)

 

            _ Varis aparells-varis grups ................................per elements ja coneguts.

                        4 aparells-4 estacions___7 ap.-7est.

                        4 aparells-6/8 estacions___7 ap. -9/12 est.

 

            _ Varis aparells-varis grups-un grup amb professor........elements coneguts

               + un element nou.

 

            _ Varis aparells-estacions alternatives

                                                - relacionada amb aparell

                                                - independent de l’aparell

 

            _ Ginkana d’aparells per equips.

 

            _ Autogestió de pràctica per grups.

 

 

            _____A UNA ESTACIÓ:

                                                            - Un element definit.

                                                            - 2-3 opcions d’execució.

                                                            - 2-3 nivells d’execució.

 

 

              GIMNÀSTICA ARTÍSTICA A LA PROGRAMACIÓ D’E.F.

 

            - Crèdit variable com a tècnica específica.

            - Crèdit comú com a desenvolupament de la coordinació dinàmica general.

            - Crèdit variable com a desenvolupament d’aspectes concrets de 
              la coordinació dinàmica general (combinació aparells, acrobàcies, execució en grup,...)

            - Crèdit comú com experiència de desenvolupament de capacitats condicionals.

            - Crèdit comú o variable per desenvolupar coordinació dinàmica especial 
              utilitzant aparells de gimnàstica artística.

            - Crèdit de síntesis per realitzar una competició de gimnàstica escolar.

 

 

 

 

 PROPOSTA D'ELEMENTS BÀSICS DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

 

PROPOSTA DEL DR. LLUÍS ABAURREA

 

 

 

 ELEMENTS BÀSICS -TERRA-
GIRS TRANSV. PER   Tombarella Endavant    
  RECOLÇAM. Tombarella Endarrera  
  SENSE Peix  
  REPULSIÓ Vertical Pont  
  Remontat  
    Quinta      
   
  AMB Paloma  
    REPULSIÓ Flic-Flac      
   
  SENSE Mortal Endavant (aj.)  
    RECOLÇAM. Mortal Endarrera (aj.)    
   
  LONGITUD. Piruetes  
      Rondada (Rad)      
   
  SAGITAL Roda          
   
  BALANCEIX CIRCULAR" Molins d'una came      
CONTRACICLES Kofkippe  
  Corbeta  
  Salt repulsió a "Gratxe"  
               
SALTS Agrupat  
  Estirat  
  Carpat cames obertes  
  Carpat cames juntes  
  Galops  
  Preparatoris (previs..)  
  Mortal Endavant (aj.)  
  Mortal Endarrera (aj.)  
               
EQUILIBRIS Fondo Facial  
ESTÀTICS Fondo Dorsal  
  X  
  Angel Frontal  
  Angel Lateral  
  Pont  
  Vertical de Cap  
  Vertical de Mans  
               
ENCADENAMENTS Equilibri dinàmic: vertical de cap -vertical de mans  
  Fondo Facial- Fondo Dorsal (gir longitudinal)  
  Fondo Facial-Fondo Dorsal (peus entre mans/peus fora mans)  
  Angel Frontal-Angel Lateral  
  Vertical-Mig gir-Vertical  
  Vertical (de cap/de mans)-Tombarella Endavant  
  Vertical-Corbeta  
  Tombarelles seguides  
  Rodes seguides  
  Roda-Tombarella Endavant  
  Pirueta-Tombarella endavant/endarrera  
  Tombarella-Salt  
  Tombarella Endavant-Salt mig gir-Tombarella Endarrera  
  Rad-Salt  
  Tombarella Endavant cames obertes- X -Vertical de cap-Tombarella Endavant
  Rad-Salt Carpat-Tombarella Endavant/Endarrera  
  Paloma 1 came-Paloma 2 cames-Peix (Mortal)  
  Corbeta -- Flic-Flac  
  Rad Salt-Tombarella Endarrera (Quinta) // -- Flic-Flac -- Salt (Mortal)
  Tombarella Endavant-Kofkippe  
               
COREOGRAFIA Encadenament d'elements adaptant la seva execució a un ritme musical.
               
ACCIONS CAURE D'ESQUENA DESDE DRET/VERTICAL  
FONAMENTALS RODAR SOBRE L'ESQUENA  
  GIRAR CAP ENDARRERA  
  POSAR-SE RÍGID  
  REPULSIONS DE MANS I PEUS  
  POSICIÓ INVERTIDA  
    EQUILIBRI ESTÀTIC DESPRÉS DE VOL      

 

 

ELEMENTS BÀSICS -BARRA FIXA / PARAL-LELES ASIMÈTRIQUES
GIRS TRANSV. Volta Canaria        
  Tombarella Endavant--suspensió  
  Tombarella Endarrera--suspensió  
  Recolçament-Tombarella Endavant a Suspensió  
  Tombarella Endavant--recolçament  
  Tombarella Endarrera--recolçament  
  Quarta  
  BALANCEJOS EN RECOLÇAMENT  
  Impuls per Sortir per Darrera  
  Impuls per Sortida Torera  
  Impuls per Voltejar Endarrera  
  BALANCEJOS EN SUSPENSIÓ  
  Vols  
  Vol per Sortir per Davant  
  Vol per Sortir per Darrera  
    Vol poplíteo per Sortir per Davant      
   
  LONGITUD. Canvis de mans Endavant--suspensió  
    Canvis de mans Endarrera--suspensió      
   
CONTRACICLES Inici Impuls/Balanceig  
  kippe--Kippe 1 Came  
    Falkippe--Falkippe 1 Came      
   
SALTS SORTIDES PER DARRERA Bàsica  
  1/4 Gir  
  1/2 Gir  
  Gir  
        Desde recolçament    
   
  SORTIDES PER DAVANT Bàsica  
  1/4 Gir  
  1/2 Gir  
  Gir  
  Mortal Endarrera  
        Per sobre la barra    
   
EQUILIBRIS EN RECOLÇ. Recolçament Facial  
ESTÀTICS Recolçament Dorsal  
    Recolçament a Cavall        
   
  EN SUSPEN. Posició Bàsica  
  Posició Bàsica amb Braços Flexionats  
  Suspensió Invertida  
  Suspensió Invertida a Cavall  
  Suspensió Semi-invertida  
  Suspensió Semi-invertida - Cames separades  
  Engrupat  
  1/2 Planxa (1-2 cames obertes)  
  Suspensió "v"  
    Suspensió poplítea        
   
ENCADENAMENTS Balanceig en Suspensió-Seqüències de Canvis de Mans  
  Balanceig en Suspensió-Sortides per Davant  
  Balanceig en Suspensió-Sortides per Darrera  
  Tombarella Endavant-Tombarella Endarrera {en suspensió}  
  Seqüències d'Equilibris Estàtics en Suspensió  
  Seqüències d'Equilibris Estàtics en Recolçament  
  Inici Falkippe desde Recolçament-Balanceig en Suspensió  
  Balanceigs-Kippe  
  Balanceigs amb Canvis de Mans-Kippe  
  Tombarella Endavant (recoç.)-Impuls-Tombarella Endarrera  
    Tombarella Endarrera (recolç.)-Falkippe-Tombarella Endavant  
               
DESPLAÇAMENTS EN RECOLÇ. Facial/Dorsal/A cavall---Varies preses mans---Simultani/Alternant mans
  EN SUSPEN. Varies preses mans/presa peus-mans---Simultani/Alternant mans  
   
ACCIONS BALENCEJAR-SE EN SUSPENSIÓ  
FONAMENTALS GIRAR AL VOLTANT DE LA BARRA  
  CONTRACICLES  
  EQUILIBRI ESTÀTIC EN RECOLÇAMENT  
    EQUILIBRI ESTÀTIC DESPRÉS DE VOL      

 

 

 

ELEMENTS BÀSICS -PARAL-LELES
GIRS TRANSV. Tombarella Endarrera en Suspensió  
  Tombarella Endavant en Suspensió  
  Tombarella Endavant Cames Obertes en Recolçament Braquial  
  BALANCEIX BRAQUIAL  
  Bàsic  
  BALANCEJOS RECOLÇAMENT  
  Un vol Endavant a cames obertes  
  Un vol Endarrera a cames obertes  
    Bàsic  
CONTRACICLES Dominació Endavant  
    Dominació Endarrera  
SALTS ENTRADES A Recolçament Braquial  
  A Recolçament Braquial desde carrera  
  De terra presa barres al recolçament obrint cames a barres  
  De terra presa barres al recolçament  
  De carrera al recolçament obrint cames a barres  
    De carrera al recolçament  
   
  SORTIDES Entre Barres per Darrera  
  Lateral per Darrera (més gir)  
    Lateral per Davant (més gir)  
EQUILIBRIS SUSPENSIÓ Suspensió Semi-invertida  
ESTÀTICS Vela  
  Sirena  
  Suspensió Lateral (mans una barra-peus altre barra)  
    Suspensió Poplítea  
   
  RECOLÇ. Bàsic (variants cames)  
  X  
  Engrupat  
  1/2 Planxa  
  Pont Facial  
  Pont Dorsal  
    Pont 3 apoyos (variants)  
   
  REC.BRAQ. Bàsic (variant cames)  
  Engrupat  
  1/2 Planxa  
  Supino apoio peus  
    Prono apoio peus  
ENCADENAMENTS Seqüències d'equilibris estàtics en suspensió  
  Seqüències d'equilibris estàtics en recolçament  
  Seqüències d'equilibris estàtics en recolçament braquial  
  Seqüències d'equilibris estàtics combinant susp.--recolç.--recolç. braquial
  Tombarella endarrera (susp.)-Tombarella endavant-Suspensió Semi-invertida-Posar cames a les barres i pujar a recolçament braquial-X-Agafar barres per darrera-Juntar cames i vol cap endarrera-Sortida entre barres
  De terra presa barres al recoçament obrint cames a barres-X-Tombarella Endavant cames obertes en recolçament braquial-Juntar cames i vol cap endarrera-Sortida entre barres
  De carrera al recolçament-vol endavant-pont dorsal-Juntar cames i vol endarrera-Sortida lateral per darrera  
    De carrera al recolçament-vol endavant-vol endarrera-pont facial-Juntar cames i vol endavant-Sortida lateral per davant  
DESPLAÇAMENTS EN RECOLÇ. Mans simultani/alternat---Cara/Esquena/Costat  
  EN SUSPEN. Mans simultani/alternat---Cara/Esquena/Costat  
ACCIONS   BALANCEIX-2 BANDES-EN RECOLÇAMENT  
FONAMENTALS INVERSIÓ COS EN SUSPENSIÓ  
  GIR DESDE SUSPENSIÓ  
  CONTRACICLES (iniciació kippes)  
    EQUILIBRI ESTÀTIC DESPRÉS DE VOL  

 

 

 

ELEMENTS BÀSICS -BARRA D'EQUILIBRIS
GIRS LONGIT. 1/4 Gir  
  1/2 Gir  
  3/4 Gir  
  Gir  
    Doble Gir (...)  
   
  TRANSV. Tombarella Endavant  
   
SALTS 1 CAME Vertical  
  Endavant  
  Endarrera  
  Lateral  
  Amb Gir  
    Amb Moviments Segmentaris  
   
  1 CAME Vertical  
  ALTERN. Endavant  
  Endarrera  
  Lateral  
  Amb Gir  
    Amb Moviments Segmentaris  
   
  2 CAMES Vertical  
  SIMULTANI Endavant  
  Endarrera  
  Lateral  
  Amb Gir  
    Amb Moviments Segmentaris  
   
  ENTRADES Lateral-Cames pel Costat (amb recolçament mans)  
  Lateral-Salt Interior (amb recolçament mans)  
  Lateral-Salt Exterior(amb recolçament mans)  
    Frontal-Amb Salt (sense recolçament mans)  
   
  SORTIDES Carpa  
  Gir  
  Rondada  
    Paloma  
   
EQUILIBRIS Angel 1 Peu (Frontal, Lateral, Came Flex., ...)  
ESTÀTICS Fondo 2 Peus (Cuclilles, Frontal, Lateral,...)  
  Equilibris 2 Peus-1 Mà  
  Equilibris 1 Peu-2 Mans  
    Equilibris 1 Peu-1 Mà  
   
DESPLAÇAMENTS Endavant 2 PEUS  
  Endarrera 2 MANS  
  Costat 1 PEU-1 MÀ
  2 PEUS-1 MÀ  
  2 MANS-1 PEU  
  2 PEUS-2 MANS  
       
   
ENCADENAMENTS Seqüències de Salts  
  Seqüències d'Equilibris Estàtics  
  Seqüències de Desplaçaments  
    Entrada lateral amb Salt Exterior-Fondo Lateral-Aixercar-se-Angel Frontal-Desplaçament endavant-1/2 Gir-Desplaçament Endarrera-Salt 2 peus-Galop-Sortir amb Salt Vertical i 1/2 Gir.  
ACCIONS   EQUILIBRI ESTÀTIC-DINÀMIC EN SUPERFICIE REDUÏDA  
FONAMENTALS   EQUILIBRI ESTÀTIC DESPRÉS DE VOL  

 

 

 

ELEMENTS BÀSICS -ANELLES-
GIRS TRANSV. Tombarella endarrera  
  Tombarella endavant  
    Balanceix (vol elemental)  
   
CONTRACICLES Ballesta inici vol-balanceig  
    Kippe  
   
SALTS ENTRADES Salt a agafar-se (variants)  
   
  SORTIDES Salt elemental desde suspensió  
  Salt elemental desde recolçament  
  Salt desde balanceig endarrera  
  Salt desde "Forca"  
  Sortida "Mico"  
  Carpat endarrera  
    Planxat endarrera  
   
EQUILIBRIS SUSPENSIÓ Suspensió estirat (variants de cames)  
ESTÀTICS Suspensió semi-invertida  
  Vela  
  Sirena  
  Forca" (final tombarella endarrera)  
    Mico" (variants posició cames)  
   
  RECOLÇ. Recolçament elemental (braços interior-exterior anelles)  
  Recolçament braços flexionats  
  Engrupat  
  1/2 plaxa  
  Vertical hombros  
    Vertical alta  
   
ENCADENAMENTS Seqüències d'equilibris estàtics en suspensió  
  Seqüències d'equilibris estàtics en recolçament  
  Tombarella endavant-Tombarella endarrera-"Forca"-Salt al terra  
  Recolçament elemental-Volta endavant-Vela-Balanceig-Salt al terra  
    Tombarella endarrera-Tombarella endavant-Suspensió semi-invertida-Baixar a força-Marcar "Mico"-Suspensió estirat-Salt al terra  
       
ACCIONS EQUILIBRI ESTÀTIC EN RECOLÇAMENT MÒBIL  
FONAMENTALS INVERSIÓ COS EN SUSPENSIÓ  
  GIRS DESDE SUSPENSIÓ  
    EQUILIBRI ESTÀTIC DESPRÉS DE VOL  

 

 

 

ELEMENTS BÀSICS -CAVALL ARCS -
GIRS PENDULARS" De cames desde suport facial  
  (sag/long/transv) De cames desde suport dorsal  
  De cames desde suport a cavall  
  Entrar came deixant mà-Treure came deixant mà  
  1/2 Tisores endavant  
  1/2 Tisores endarrera  
  Tisores endavant  
  Tisores endarrera  
  CIRCULARS" Molí 1 came  
  (sag/long/transv)    
   
SALTS SORTIDES Per darrera  
  Per davant passant cames entre arcs  
  Per davant passant came lateral amb l'altre davant  
    Sortida 1/2 Molí  
   
EQUILIBRIS Suport facial  
ESTÀTICS Suport facial elevant cadera  
  Suport facial cames obertes  
  Suport dorsal agrupat  
  Suport dorsal en escuadra  
  Suport dorsal cames obertes  
    Suport a cavall  
   
DESPLAÇAMENTS Pases d'arcs a grupa i de grupa a arcs  
  Pases de grupa a grupa  
    Pases de arcs a arcs  
   
ENCADENAMENTS Suport facial-Balanceig de cames-Entrar came entre arcs-Balanceig de cames-Entrar came pel lateral-Treure una came-Treure l'altre came-Sortida per darrera  
    Suport facial-Balanceig de cames-Entrar came pel lateral-Passar came entre arcs a darrera-Balanceig de cames-Sortida per davant passant cames entre arcs  
       
ACCIONS EQUILIBRI ESTÀTIC EN RECOLÇAMENT  
FONAMENTALS EQUILIBRI DINÀMIC EN RECOLÇAMENT  
    ACCIONS "PENDULARS" EN RECOLÇAMENT  

 

 

 

ELEMENTS BÀSICS -SALT-
GIRS TRANV. Tombarella endavant        
    Paloma          
   
  SAGITAL Roda          
   
  SAG-LONG Rondada          
   
  TRANV-LONG Paloma-1/2 gir        
   
CONTRACICLES Interior  
  Exterior  
    Torera" (lateral)        
   
DESPLAÇAMENTS Carrera prèvia avant-salt (variants superficie impulsió)  
               
               
ACCIONS REPULSIÓ DE MANS I PEUS  
FONAMENTALS CONTRACICLES"  
  EQUILIBRI ESTÀTIC DESPRÉS DE VOL  
               

 

 

 PROPOSTA D'ELEMENTS BÀSICS DE ACROSPORT

 Daniel Picó i Benetwww.motricitat.com

© 2003 motricitat.com